Kalite Politikası

mavi-01

Firmamızda TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.

Tüm personelin bu dokümanları öğrenmeleri, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Trafomaks Transformatör San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kalite politikamız; trafo imalatı için mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Hedef, müşterilerle yapılan iş birliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite firmamızın temel ilkeleridir.

Trafomaks Transformatör San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kalite politikamız; trafo imalatı için mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, Kalite Yönetim Sisteminin öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Firmamızda TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm personelin bu dokümanları öğrenmeleri, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Hedef, müşterilerle yapılan iş birliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite firmamızın temel ilkeleridir.

Trafomaks Transformatör San. Tic. Ltd. Şti üst yönetimi olarak; Kalite Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO 9001:2015 standardı, müşteri şartları, yasal şartlara uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ediyoruz.

İş güvenliği kurallarına uygun, çevreye saygılı, kaliteli, müşterilerimizin beklentilerine göre bir üretimi, verimli ve taahhütlerimize uygun bir şekilde yaparken, çalışanlarımızın katkılarını sağlamak, işlerini güvence altına almak ve sürekli gelişimi sağlıyoruz.